Kolejny sukces Stowarzyszenia Miłośników Wsi Rogi

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

W związku z rozstrzygnięciem otwartego konkursu ofert w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych, edycji 2015 przedstawiciele Stowarzyszenia Miłośników Wsi Rogi zostali zaproszeni do udziału w uroczystym spotkaniu z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej na którym nastąpiło podsumowanie wyników tegorocznej edycji konkursu oraz szeroko rozumianej polityki senioralnej w Polsce.

 

 

„Zwyczaje w krainie nafty” - to trzeci projekt SMWR wyróżniony przez ministerstwo w ramach konkursu Aktywności Społecznej Osób Starszych. Celem głównym projektu jest rozwinięcie aktywności społecznej wokół integracji wewnątrz i międzypokoleniowej osób starszych powyżej 60 roku życia i młodzieży do 18 roku życia w oparciu o popularyzację tradycji naftowych związanych ze zwyczajami naszego regionu i rozpowszechnianie kultury fizycznej.

Cele projektu zostaną osiągnięte przez: zajęcia warsztatowe na których uczestnicy będą min. skręcać kropocze (sobótki naftowe), wykonywać  wierzbowe trąbki i piszczałki, wić tradycyjne wianki, układać ziele, uczyć się pieśni i zwyczajów naftowców. Będą również kontynuowane ćwiczenia fizyczne – zajęcia ruchowe i gimnastyka na świeżym powietrzu, uzupełnione zostaną  stroje ludowe dla nowych członków zespołu „Mali Rogowice”- zostaną oni przygotowani do udziału w ogólnopolskim przeglądzie „Dziecko w folklorze”.

O złożeniu takiego projektu zdecydował „cud”, czyli zapał najmłodszego pokolenia Rogowiców do kultywowania tradycji i występów w zespole ludowym oraz radość rodziców i dziadków z tego faktu. Dzięki proponowanym inicjatywom ( pomysły wypracowaliśmy wspólnie) uratujemy ważne dla nas wartości, które jak widać mogą być kluczem do integracji i rozwijania aktywności mieszkańców. Chcemy we wspólnych działaniach  znaleźć również alternatywę na zagospodarowanie wolnego czasu mieszkańców -  Mówi Janina Gołąbek.

„Zwyczaje w krainie nafty” - to program integrujący mieszkańców wokół inicjatyw chroniących dziedzictwo naftowe, historyczne i kulturowe naszej gminy, pogłębiający więzi międzypokoleniowe, czerpiący radość i korzyści ze wspólnych działań . Całość projektu zamyka się w kwocie 30 250 zł.

Serdecznie gratulujemy!

W grudniu 2014 r. SMWR zakończyło działania projektowe z poprzedniej edycji ASOS 2014

W projekcie pt. My Tutejsi Rogowice prowadzono warsztaty dopasowane do potrzeb odbiorców zarówno w obszarze kultury ludowej ( rozwijające pasje i zainteresowania osób uczestniczących w projekcie), jak i kultury fizycznej ( proponujące zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu i gimnastykę), wspólną pracę przy opracowaniu słownika Polsko – Rogowskiego i poprzez wspólny wyjazd edukacyjno – integracyjny.

Ważnym celem projektu było uszycie tradycyjnych strojów ludowych dla dzieci i młodzieży. Naszym marzeniem było, by w Rogach powstał dziecięco - młodzieżowy zespół ludowy. Jest to szansą na ochronę naszej tożsamości i przekazanie pałeczki pokoleń młodym następcom. Jesteśmy szczęśliwi, że udało się to osiągnąć – mamy zespół „Mali Rogowice”, ubrany dzięki realizacji projektu - z pieniędzy
MPiPS - w piękne kolorowe stroje ludowe i co najważniejsze śpiewający nasze tradycyjne pieśni – mówi Janina Gołąbek

Pierwszy raz dzieci z zespołu „Mali Rogowice” wystąpiły w nowych strojach przy Zagrodzie Etnograficznej w Rogach na Dożynkach Gminnych we wrześniu 2014 r. Debiut dzieci był  bardzo udany,  co zaowocowało zapałem nowych osób do występów w zespole. Obecnie mamy coraz więcej chętnych dzieci do kontynuowania tradycji śpiewaczych – to doskonała wiadomość, że dzięki realizacji kolejnego projektu możemy ubrać wszystkie dzieci w stroje , buty i co najważniejsze spróbować swoich sił na przeglądzie ogólnopolskim „Dziecko w Folklorze” w Baranowie Sandomierskim. – mówiła Józefa Knap instruktor zespołu „Mali Rogowice”.

Uczestnicy projektu byli na wyjeździe integracyjno – edukacyjnym. Wybraliśmy się  się do miejscowości Gać Przeworska, by tam spotkać się z zespołem ludowym wielopokoleniowym Gacoki, który już od lat działa nieprzerwanie i kultywuje tradycje regionu. Chcieliśmy podglądnąć jak działają, dowiedzieć się jak udało im się przetrwać, porozmawiać i zobaczyć jak współpracują z młodzieżą na niwie kultury ludowej i wyciągnąć z tej wizyty wnioski dla naszego zespołu. Ponieważ Gać leży niedaleko Łańcuta, gdzie znajduje się perełka polskiej architektury pałacowej  - zamek Potockich - w ramach integracji zwiedziliśmy zamek i park pałacowy. Takie wyjazdy, wizyty studyjne łączą i dodają skrzydeł do dalszych działań.  – mówi Danuta Kowalska kier. Zespołu śpiewaczo – obrzędowego „Rogowice”.

Projekt „My Tutejsi Rogowice” dzięki któremu SMWR pozyskało kwotę 40 050 zł. został pomyślnie zakończony i rozliczony 29 grudnia 2014 r.

Dodaj komentarz


Kod antysapmowy
Odśwież


Copyright © 2019 www.rogi.org.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.
Projekt i realizacja Maksymilian Kowalski