Jan Jucha

Poprawiony (wtorek, 30 listopada 1999 01:00) Wpisany przez Administrator wtorek, 23 sierpnia 2011 17:06

Drukuj


Pan Jan Jucha zajmuje si? r?norodn? twrczo?ci? ludow?. Haftuje wraz ze swoj? ?on? Zofi? przepi?kne obrazy, obrusy i serwety. Jako jedyny w Rogach potrafi zrobi? tradycyjne ko?o (zdj?cie obok) na prawdziwym warsztacie ko?odziejskim. Wykonuje rze?by i p?askorze?by w drewnie, unikatowe ozdobne oprawy do zegarw oraz bogato ornamentowane meble. Jego wielk? zalet? jest to, ?e swego talentu nie skrywa przed innymi, a wr?cz przeciwnie od trzech lat prowadzi w rogowskiej ?wietlicy GOK warsztaty twrczo?ci ludowej w ramach K?ka Regionalnego. Dzieci haftowa?y obrazki, rze?bi?y anio?ki i ptaszki, a w najbli?szym czasie b?d? robi?y fujarki.

Zawsze mo?na go spotka? w jego pracowni w Rogach (nr domu 202) i podgl?dn?? jak powstaj? wykonywane przez niego dzie?a.

(red. Janina Go??bek)