Aktualno?ci

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Poprawiony (środa, 17 lipca 2019 15:46) Wpisany przez Administrator środa, 11 lipca 2018 17:15

Wystartowa? nabr do Programu Stypendiw Pomostowych

ZDOB?D? STYPENDIUM NA I ROK STUDIW!

W programie uczestniczy Fundusz Stypendialny im. Jana i Stanis?awa Wdowiarzw administrowany przez Stowarzyszenie Mi?o?nikw Wsi Rogi. Zapraszamy ambitnych i zdolnych maturzystw z naszej gminy, ktrzy rozpoczn? w tym roku studia dzienne. W roku akademickim 2019/2020 czekaj? na Was stypendia na I rok studiw w wysoko?ci 500 z? miesi?cznie, ktre b?d? wyp?acane przez 10 miesi?cy.

 

Motyl nr. 33

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Poprawiony (sobota, 31 marca 2018 19:04) Wpisany przez Administrator sobota, 31 marca 2018 18:41

Zapraszamy do lektury 33 ?wi?tecznego numeru Motyla Rogowskiego.

KLIKNIJ TUTAJ

motyl33

   

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Poprawiony (piątek, 15 maja 2015 12:13) Wpisany przez Administrator wtorek, 21 kwietnia 2015 16:31

W zwi?zku z rozstrzygni?ciem otwartego konkursu ofert w ramach Rz?dowego Programu na rzecz Aktywno?ci Spo?ecznej Osb Starszych, edycji 2015 przedstawiciele Stowarzyszenia Mi?o?nikw Wsi Rogi zostali zaproszeni do udzia?u w uroczystym spotkaniu z Ministrem Pracy i Polityki Spo?ecznej na ktrym nast?pi?o podsumowanie wynikw tegorocznej edycji konkursu oraz szeroko rozumianej polityki senioralnej w Polsce.

   

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Poprawiony (piątek, 15 maja 2015 12:01) Wpisany przez Administrator poniedziałek, 06 października 2014 15:12

Szwajcarsko Polski Program Wsp?pracy

Stowarzyszenie Mi?o?nikw Wsi Rogi od 1maja 2014 r. do 1listopada 2014r. realizuje projekt w ramach Szwajcarsko-Polskiego Program Wsp?pracy w ramach konkursu Alpy Karpatom program na rzecz uwolnienia potencja?u ekonomicznego obszarw wojewdztwa podkarpackiego

OPIS PROJEKTU

Tytu?

Wzbogacenie oferty Zagrody Etnograficznej w miejscowo?ci Rogi poprzez remont ku?ni i przygotowanie pokazw kowalstwa tradycyjnego.

   

Zaproszenie

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Poprawiony (środa, 22 października 2014 18:34) Wpisany przez Administrator środa, 22 października 2014 18:25

Serdecznie zapraszamy!

W ?rod? 23.10.2014 r. o godz. 17,00 w Domu Ludowym w Rogach odb?dzie si? spotkanie podsumowuj?ce projekt pn. Wzbogacenie oferty Zagrody Etnograficznej w miejscowo?ci Rogi poprzez remont ku?ni i przygotowanie pokazw kowalstwa tradycyjnego.

Projekt jest realizowany w ramach:

Szwajcarsko-Polski Program Wsp?pracy
Projekt: Alpy Karpatom - projekt na rzecz uwolnienia potencja?u ekonomicznego grskich obszarw wojewdztwa podkarpackiego.
Dzia?anie III. 3.1.2 Grski Fundusz Organizacji Pozarz?dowych

   

MY TUTEJSI ROGOWICE

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Poprawiony (poniedziałek, 04 sierpnia 2014 17:52) Wpisany przez Administrator poniedziałek, 04 sierpnia 2014 17:47

   

Biesiada Rogowska 2014

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Poprawiony (poniedziałek, 10 lutego 2014 19:35) Wpisany przez Administrator poniedziałek, 10 lutego 2014 19:25

Zimowe biesiadowanie w Rogach

Tegoroczna Biesiada Rogowska by?a wyj?tkow? uroczysto?ci?. Zorganizowana w ramach projektu Miko?aj z przysmakiem jako g?wna impreza zimowego festiwalu realizowanego ze ?rodkw Funduszu Promocji Produktu Regionalnego/Tradycyjnegi/Ekologicznego.

MIKO?AJ Z PRZYSMAKIEM - To projekt realizowany w ramach Szwajcarsko - Polski Program Wsp?pracy Projekt pn. "Alpejsko - Karpacki Most Wsp?pracy"

Podczas zimowego festynu wykorzystano potencja? dziedzictwa kulturowego oraz kulinarnego regionu. Podczas biesiady odbywa?y si? prezentacje oraz degustacje najlepszych lokalnych wyrobw kulinarnych. Potrawy zosta?y roz?o?one na sto?ach biesiadnych, oraz na specjalnych stoiskach i ka?dy mg? zakosztowa? doskona?ego smak, podziwia? walory estetyczne i naturalne zapachy prezentowanych potraw.

Jak zwykle, nie trzeba by?o wyj?tkowo namawia? ludzi do wzi?cia udzia?u w zimowej rozrywce, ktr? ju? po raz 13 organizuje Stowarzyszenie Mi?o?nikw Wsi Rogi przy wsparciu Gminnego O?rodka Kultury w Miejscu Piastowym.

Ju? od godziny 16 w sobot? 18 stycznia w Sali Domu Ludowego mo?na by?o degustowa? przygotowane na t? okoliczno?? tradycyjne jad?o prawdziwe wiejskie przysmaki i rarytasy. Nie zabrak?o te? rozrywki zapewnionej przez grup? kol?dniczych przebiera?cw, ktra z impetem wkroczy?a na imprez? - ?piewaj?c kol?dy i wystawiaj?c tradycyjne przedstawienie.

   

Strona 1 z 5


Copyright © 2020 www.rogi.org.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.
Projekt i realizacja Maksymilian Kowalski