Danuta Wdowiarz

Poprawiony (wtorek, 30 listopada 1999 01:00) Wpisany przez Administrator wtorek, 23 sierpnia 2011 17:10

Drukuj

Rogowscy Arty?ci


Pani Danuta Wdowiarz jest osob? wszechstronie uzdolnion?. Haftuje, szyde?kuje, robi kwiaty z bibu?y, pisanki wieloma technikami wsplnie z Pani? Zofi? Wdowiarz wykonuj? corocznie palm? wielkanocn? oraz wspania?e wie?ce do?ynkowe. Pani Danuta bardzo ch?tnie dzieli si? swoimi umiej?tno?ciami z innymi. Pozatym ?piewa w zespole "Rogowice", dzia?a w Kole Gospody? Wiejskich, jest cz?onkiem Stowarzyszenia Mi?o?nikw Wsi Rogi oraz Rady So?eckiej w Rogach.


Galeria prac