Kolejna szansa na stypendia

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Stowarzyszenie Mi?o?nikw Wsi Rogi we wsp?pracy z Gmin? Miejsce Piastowe og?asza nabr w ramach Programu Stypendialnego "Agrafka Agory". W ramach tego programu zostan? przyznane dwa stypendia (w kwocie 3420,00 z? ka?de) dla szczeglnie uzdolnionych mieszka?cw.

O stypendia mog? si? ubiega? tylko i wy??cznie tegoroczni maturzy?ci, ktrzy podejm? studia dzienne magisterskie, realizowane w trybie jednolitym lub dwustopniowym. Pierwsze?stwo w uzyskaniu stypendium b?d? mia?y osoby udzielaj?ce si? spo?ecznie w stowarzyszeniach, klubach sportowych, Ochotniczych Stra?ach Po?arnych, filiach Gminnego O?rodka Kultury oraz organizacjach przyko?cielnych.

Program stypendialny "Agrafka Agory" jest odr?bnym programem, nie zwi?zanym w ?aden sposb z programem stypendiw pomostowych "Dyplom z marze?". W ramach programu prowadzony jest oddzielny nabr wnioskw, dlatego te? prosimy o zapoznanie si? z regulaminem oraz dokumentami aplikacyjnymi.

Wniosek o przyznanie stypendium znajduje si? na stronie internetowej Gminy. Mo?na go pobra? rwnie? w Urz?dzie Gminy. Nale?y go wype?ni? i wraz z wszystkimi za??cznikami z?o?y? w Urz?dzie Gminy Miejsce Piastowe, pokj 214, II pi?tro.

Kompletne dokumenty b?d? przyjmowane w dniach od 1 do 10 sierpnia w godzinach pracy Urz?du. Bardzo prosimy maturzystw o osobiste dostarczenie wniosku o przyznanie stypendium wraz ze wszystkimi wymaganymi za??cznikami.

Program ten jest realizowany przez Akademi? Rozwoju Filantropii w Polsce.

Wniosek o przyznanie stypendium
O?wiadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej
Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiw "Agrafka Agory"

Dodaj komentarz


Kod antysapmowy
Odśwież


Copyright © 2021 www.rogi.org.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.
Projekt i realizacja Maksymilian Kowalski