Stypendium pomostowe na pierwszy rok studiów 2019/2020

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Wystartował nabór do Programu Stypendiów Pomostowych

ZDOBĄDŹ STYPENDIUM NA I ROK STUDIÓW!

W programie uczestniczy Fundusz Stypendialny im. Jana i Stanisława Wdowiarzów administrowany przez Stowarzyszenie Miłośników Wsi Rogi. Zapraszamy ambitnych i zdolnych maturzystów z naszej gminy, którzy rozpoczną w tym roku studia dzienne. W roku akademickim 2019/2020 czekają na Was stypendia na I rok studiów w wysokości 500 zł miesięcznie, które będą wypłacane przez 10 miesięcy.

O stypendium na I rok studiów może aplikować każdy maturzysta 2019, który ukończył szkołę

ponadgimnazjalną w 2019 roku i:

 • zdał dobrze maturę w bieżącym roku szkolnym (uzyskał odpowiednią ilość punktów zgodną z
  wymaganiami programu);
 • zostanie przyjęty w roku akademickim 2019/2020 na I rok dziennych studiów I stopnia lub I rok
  dziennych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich akademickich uczelniach
  publicznych;
 • mieszka na wsi lub w mieście do 20 tys. mieszkańców;
 • pochodzi z rodziny, w której dochód na osobę nie przekracza 1688 zł brutto;
 • ma rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej uczestniczącej w bieżącej edycji programu.-

Rekrutacja do programu przebiega on-line , wnioski można składać do 14 sierpnia, do godz. 16.00

Należy również przygotować dokumenty, które będą potrzebne do prawidłowego wypełnienia w/w wniosku oraz do uzyskania rekomendacji organizacji lokalnej:

 • dokument potwierdzający co najmniej 2-letnie zameldowanie (zaświadczenie gminy pokój nr 001),
 • kserokopię świadectwa dojrzałości potwierdzoną za zgodność z oryginałem,
 • kopię zaświadczenia o przyjęciu na studia,
 • dokumenty potwierdzające źródła i wysokość dochodów brutto rodziny w czerwcu 2019 r. (np.
  zaświadczenia z zakładu pracy, z urzędu gminy o wielkości gosp. rolnego, odcinki rent/emerytur itp.)
Preferowane będą osoby posiadające zaświadczenia o przynależności do różnych grup, organizacji, klubów,
stowarzyszeń, itp.

 

W celu uzyskania rekomendacji Stowarzyszenia Miłośników Wsi Rogi kompletne dokumenty będą przyjmowane od 29.07.2019 r. do 31.07.2019 r. w Rogach w Zagrodzie Etnograficznej, ul ks. Henryka Domino 47 w godzinach od 16 do 18.

 

Bardzo prosimy maturzystów o osobiste dostarczenie wniosku o przyznanie stypendium wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami. Spośród wszystkich przedstawionych kandydatów, komisja stypendialna wybierze siedmiu, których zarekomenduje do otrzymywania stypendium.

 

Osoby rekomendowane będą zobligowane wypełnić do 14 sierpnia 2019 r. (do godz. 16-tej) na stronie Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości wniosek on-line.

 

Szczegółowe informacje w sprawie stypendium i warunków udziału w programie znajdą Państwo na stronie: https://www.stypendia-pomostowe.pl
Informacje o otrzymaniu rekomendacji SMWR-pod nr.tel. 512 713 825 u T. Rygalika.

Copyright © 2019 www.rogi.org.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.
Projekt i realizacja Maksymilian Kowalski