Zaproszenie

Poprawiony (środa, 22 października 2014 18:34) Wpisany przez Administrator środa, 22 października 2014 18:25

Drukuj

Serdecznie zapraszamy!

W ?rod? 23.10.2014 r. o godz. 17,00 w Domu Ludowym w Rogach odb?dzie si? spotkanie podsumowuj?ce projekt pn. Wzbogacenie oferty Zagrody Etnograficznej w miejscowo?ci Rogi poprzez remont ku?ni i przygotowanie pokazw kowalstwa tradycyjnego.

Projekt jest realizowany w ramach:

Szwajcarsko-Polski Program Wsp?pracy
Projekt: Alpy Karpatom - projekt na rzecz uwolnienia potencja?u ekonomicznego grskich obszarw wojewdztwa podkarpackiego.
Dzia?anie III. 3.1.2 Grski Fundusz Organizacji Pozarz?dowych