Biesiada Rogowska 2014

Poprawiony (poniedziałek, 10 lutego 2014 19:35) Wpisany przez Administrator poniedziałek, 10 lutego 2014 19:25

Drukuj

Zimowe biesiadowanie w Rogach

Tegoroczna Biesiada Rogowska by?a wyj?tkow? uroczysto?ci?. Zorganizowana w ramach projektu Miko?aj z przysmakiem jako g?wna impreza zimowego festiwalu realizowanego ze ?rodkw Funduszu Promocji Produktu Regionalnego/Tradycyjnegi/Ekologicznego.

MIKO?AJ Z PRZYSMAKIEM - To projekt realizowany w ramach Szwajcarsko - Polski Program Wsp?pracy Projekt pn. "Alpejsko - Karpacki Most Wsp?pracy"

Podczas zimowego festynu wykorzystano potencja? dziedzictwa kulturowego oraz kulinarnego regionu. Podczas biesiady odbywa?y si? prezentacje oraz degustacje najlepszych lokalnych wyrobw kulinarnych. Potrawy zosta?y roz?o?one na sto?ach biesiadnych, oraz na specjalnych stoiskach i ka?dy mg? zakosztowa? doskona?ego smak, podziwia? walory estetyczne i naturalne zapachy prezentowanych potraw.

Jak zwykle, nie trzeba by?o wyj?tkowo namawia? ludzi do wzi?cia udzia?u w zimowej rozrywce, ktr? ju? po raz 13 organizuje Stowarzyszenie Mi?o?nikw Wsi Rogi przy wsparciu Gminnego O?rodka Kultury w Miejscu Piastowym.

Ju? od godziny 16 w sobot? 18 stycznia w Sali Domu Ludowego mo?na by?o degustowa? przygotowane na t? okoliczno?? tradycyjne jad?o prawdziwe wiejskie przysmaki i rarytasy. Nie zabrak?o te? rozrywki zapewnionej przez grup? kol?dniczych przebiera?cw, ktra z impetem wkroczy?a na imprez? - ?piewaj?c kol?dy i wystawiaj?c tradycyjne przedstawienie.

Uczestnicy biesiady docenili starania kol?dniczych przebiera?cw oraz zespo?w folklorystycznych: Kapeli Pogrzanie, zespo?u Rogowice i zespo?u Ch?opcy Podegrodzcy z Podegrodzia, ktry okaza? si? prawdziwym hitem imprezy. Sala by?a pe?na. Uczestnikw by? komplet - czyli tyle ile mo?e pomie?ci? obszerny, ?wie?o oddany po remoncie Dom Ludowy w Rogach. Zaszczytem dla nas by?y odwiedziny zaproszonych go?ci, ktrzy przybyli nie tylko z terenu Gminy Miejsce Piastowe. Jak podpowiada tytu? projektu wdzi?cznie brzmi?cy :Miko?aj z przysmakiem, uczestnicy biesiady obdarowywani zostali tradycyjnymi miko?ajami upieczonymi z ciasta dro?d?owego, zapakowanymi w ekologiczne papierowe torby.

Imprez? jak co roku prowadzi? Prezes Stowarzyszenia Mi?o?nikw Wsi Rogi Tadeusz Majchrowicz, rozpoczynaj?c wsplne ?piewania biesiadne ze specjalnie opracowanego i wydany na t? okoliczno?? ?piewnika Rogowskiego. ?piewnik by? wspania?ym narz?dziem wspomagaj?cym ?piew biesiadnikw i rwnie? zosta? do??czony jako prezent dla wszystkich uczestnikw zimowego biesiadowania w Rogach.

Wi?cej zdj?? z biesiady TUTAJ