OFERTA EDUKACYJNA ZAGRODY ETNOGRAFICZNEJ W ROGACH

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Zagroda Etnograficzna w Rogach zaprasza na lekcje muzealne, z ktrych mo?na korzysta? w ci?gu ca?ego roku. Tematy poszczeglnych lekcji zwi?zane s? z rokiem obrz?dowym w naszym regionie. Zaj?cia w formie warsztatowej mo?na po??czy? ze zwiedzaniem Zagrody Etnograficznej. Nasza oferta zosta?a podzielona na cztery pory roku. Ka?dy z tych okresw ma bardzo bogat? obrz?dowo??, zwi?zane s? z nim tradycje, wierzenia jak rwnie? prace polowe. W przedstawionej, ofercie w trakcie ca?ego roku, b?dziecie Pa?stwo mogli w sposb czynny, uczestniczy? we wszystkich zamieszczonych w katalogu ofertach. W naszej zagrodzie nie ma kapci, s? natomiast pasjonuj?ce historie, wci?? sprawne urz?dzenia sprzed dziesi?cioleci. Tu nie tylko patrzysz i s?uchasz, ale niemal wszystkiego mo?esz dotkn??.

Dodaj komentarz


Kod antysapmowy
Odśwież


Copyright © 2021 www.rogi.org.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.
Projekt i realizacja Maksymilian Kowalski