Zagroda Etnograficzna otwarta

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Zagroda Etnograficzna otwarta

fot. MICHA? CZEKA?SKI

Spe?ni?o si? marzenie wielu osb - w niedziel? 5 sierpnia w Rogach dokonano oficjalnego otwarcia Zagrody Etnograficznej

W 2010 r. Gmina Miejsce Piastowe i Stowarzyszenie Mi?o?nikw Wsi Rogi zakupi?y budynek mieszkalny z 1928 r. wraz z parcel? co sta?o si? pocz?tkiem przysz?ej Zagrody Etnograficznej. To odwa?ne i etnograficznie uzasadnione przedsi?wzi?cie, maj?ce na celu ochron? naszego wsplnego dobra, jakim jest dziedzictwo kulturowe, zostanie tak naprawd? docenione przez histori? po latach. W zagrodzie zgromadzone s? dawne sprz?ty gospodarstwa domowego, narz?dzia rolnicze, stroje, meble, zdj?cia i dokumenty nale??cego ju? dzi? do historii, ktr? nieliczni tylko pami?taj?. Rzecz w tym, ?e szybki rozwj techniki i oglny post?p cywilizacyjny sprawia, ?e tak naprawd? pierwsze nowoczesne na lata 60 - XX w. urz?dzenia, stanow? ju? warto?? zabytkow?.

Oprcz budynku mieszkalnego na dzia?ce znajduje si? wiatrak ( stary m?yn wiatrowy przeniesiony z Jasionki) wraz z pe?nym wyposa?eniem. W przysz?o?ci planowane jest przeniesienie budynku gospodarczego, spichlerza, zabytkowego domu z ko?ca XIX w. Te budynki b?d? razem tworzy? skrawek dawnej podkarpackiej wsi .

fot. MICHA? CZEKA?SKI

To wszystko chcemy Pa?stwu pokaza?, ochroni? i przekaza? przysz?ym pokoleniom. Serdecznie dzi?kujemy wszystkim, ktrzy przyczynili si? do powstania Zagrody Etnograficznej w Rogach.

Zapraszamy Pa?stwa do Zagrody Etnograficznej w Rogach. Czynna b?dzie od poniedzia?ku do pi?tku od 11- 14. A w pozosta?ych dniach i godzinach mo?na si? umawia? telefonicznie z opiekunem zagrody Janin? Go??bek pod telefonem 725995721.

Uroczysto?? otwarcia Zagrody Etnograficznej

Pogoda dopisa?a i w niedziel? 5 sierpnia w Zagrodzie Etnograficznej w Rogach pojawi?o si? bardzo wiele osb. Uroczysto?? otworzy? Tadeusz Majchrowicz Prezes Stowarzyszenia Mi?o?nikw Wsi Rogi dzi?kuj?c Radnym i wszystkim zaanga?owanym w prace przy tworzeniu Zagrody Etnograficznej. Po przemwieniach i podzi?kowaniach, ktre skierowali do zaanga?owanych osb Marek Klara Wjt Gminy Miejsce Piastowe i Janusz W?grzyn Dyrektor GOK-u w Miejscu Piastowym dokonano aktu przeci?cia powroza, ktrym zagrodzono wej?cie do budynku. To pomys?owi cz?onkowie stowarzyszenia So?tys Stanis?aw Muszy?ski i Stanis?aw Pulnar, robi?c na starym urz?dzeniu powrz zablokowali skansen. Po akcie przeci?cia powroza wszyscy mogli zwiedza? dom. Budynek zosta? wyposa?ony i umeblowany w stylu lat 60- tych XX w. Licznie przybyli go?cie i mieszka?cy gminy mogli si? przygl?da?, sprawdza? i smakowa? autentyczno?? miejsca, w ktrym jak powiedzia?a oprowadzaj?ca Janina Go??bek czas si? zatrzyma?. W domu by?o wszystko urz?dzone bez zarzutu, jak przysta?o na dobre wiejskie gospodarstwo

Ci co przyszli na otwarcie nie powinni si? nudzi?. Ko?a Gospody? Wiejskich z terenu gminy cz?stowa?y zwiedzaj?cych tradycyjnym jad?em, uzdolnione artystycznie osoby prowadzil?y warsztaty r?kodzie?a ludowego, odbywa?y si? zabawne zawody i konkursy. Mo?na by?o pos?ucha? zespo?w ludowych i kapel : Rogowicw, Osikovian ze s?owackiego Osikova, Pogrzan i Piastw, oraz pobawi? si? z kabaretem ?orczyk, wyst?powa? te? Piotru? Zakrzewski. Impreza jak to nazwa? jeden z uczestnikw: dobra zabawa bez tandety. Tak trzyma?!

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z imprezy KLIKNIJ TUTAJ

Dodaj komentarz


Kod antysapmowy
Odśwież


Copyright © 2021 www.rogi.org.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.
Projekt i realizacja Maksymilian Kowalski