Poprawiony (piÄ…tek, 01 czerwca 2012 12:53) Wpisany przez Administrator piÄ…tek, 01 czerwca 2012 12:51

Drukuj

26 maja 2012  w Boguchwale odby? si? XII Podkarpacki Festiwal Seniorów pod nazw? „ Seniorzy -  wci?? m?odzi twórczo”. Festiwal obejmowa? dwie kategorie – „ Muzyka i wokalistyka” i „ Sztuka s?owa”. Ka?dy zespó? prezentowa? dwa utwory. W kategorii „ Sztuka s?owa” by?y to utwory autorskie. Po raz pierwszy w tym festiwalu wzi?? udzia? zespó? „ Rogowice” w kategorii „ Muzyka i wokalistyka” i od razu otrzyma? wyró?nienie , a kabaret „ ?orczyk” w kategorii „ Sztuka s?owa” zosta? laureatem . Prezentowa?  skecze „ Kuracja odchudzaj?ca” oraz „ Jubileusz”.