Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

24 maja 2012 roku w Muzeum Historycznym ľ Pa?ac w Dukli odby?y si? obchody Powiatowego Dnia Dzia?acza Kultury. Uczestniczyli w nich przedstawiciele w?adz powiatu kro?nie?skiego , burmistrzowie i wˇjtowie gmin ,radni , dyrektorzy GOK , prezesi stowarzysze? kulturalnych i kierownicy zespo?ˇw artystycznych.

Jak co roku przyznano odznaczenia i nagrody dla ludzi kultury. Nasz zespˇ? ?piewaczo ľ obrz?dowy ä Rogowiceö za swoj? 11-letni? dzia?alno?? na rzecz rozwoju kultury ludowej zosta? odznaczony medalem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ľ äZas?u?ony dla Kultury Polskiejö. Z wnioskiem do ministra o to odznaczenie wyst?pi? dyr. GOK w Miejscu Piastowym pan Janusz W?grzyn za co serdecznie mu dzi?kujemy. Odznaczenia i nagrody wr?czali ľ starosta Jan Juszczak oraz przewodnicz?cy Rady Powiatu Andrzej Kr??a?ek. W cz??ci artystycznej wyst?pi? mi?dzy innymi nasz rodzimy kabaret ä?orczykö.

Dodaj komentarz


Kod antysapmowy
Od┼Ťwie┼╝


Copyright ┬ę 2021 www.rogi.org.pl. Wszelkie prawa zastrze┼╝one.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dost─Öpnym na licencji GNU GPL.
Projekt i realizacja Maksymilian Kowalski