?yczenia ?wi?teczne

Poprawiony (wtorek, 20 grudnia 2011 14:30) Wpisany przez Administrator wtorek, 20 grudnia 2011 14:25

Drukuj

Z okazji ?wi?t Bo?ego Narodzenia sk?adamy najlepsze ?yczenia. Niech blask Betlejemskiej Gwiazdy o?wietli nasz? codzienno??, a nadchodz?cy kolejny rok przyniesie wszystko to, co dobre i pi?kne.

Wszystkim mieszka?com wsi jak i odwiedzaj?cym nasz? stron? ?yczy SMWR.