Biblioteka SMWR

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Biblioteka SMWR


"Henryk Domino - ?o?nierz i kap?an"to najnowsza i d?ugo oczekiwana ksi??ka. Sk?ada si? z dwch cz??ci. Cz. I autor Janusz S?y? - "Ksi?dz Henryk Domino - s?u?ba Ojczy?nie i Bogu" zawiera ?yciorys ksi?dza od dzieci?stwa po ostatnie lata ?ycia w Rogach. Cz. II "Henryk Domino - pami?tnik wojny" - przepisa? i przypisami opatrzy? Janusz S?y?. Pami?tnik pisany by? od sierpnia 1914r. do lutego 1915r.


"?piewnik Rogowski :"Zbir piosenek ludowych i biesiadnych zebranych przez cz?onkw zespo?u ?piewaczego Rogowice. Wydany na okoliczno?? "Biesiady Rogowskiej" ktra odbywa si? cyklicznie w styczniu pocz?wszy od roku 2000."Dwr Rogowski": autorstwa Piotra Chilika. Autor w oparciu o bardzo sk?pe materia?y archiwalne oraz wspomnienia najstarszych mieszka?cw wsi odtworzy? obraz rogowskiej posiad?o?ci Dembi?skich. Ksi??ka zawiera opis obszaru dworskiego : Dworu, Parku, zabudowa? gospodarczych, Ko?cio?a ?w. Anny, domu arendarza, karczmy drewnianej, karczmy murowanej oraz tzw. Ratusza. Opisy uzupe?nione s? rysunkami autora, mapkami oraz zdj?ciami.


"Dobra gospodyni cuda w domu czyni": - Rzecz o rogowskiej tradycji i kuchni Autorka Janina Go??bek opisuje ca?y rok obrz?dowy od wigilii do wigilii. Przybli?a uciekaj?ce w niepami?? zwyczaje i przywo?uje dawne smaki opis dawnych zwyczajw, obrz?dw oraz przepisy na potrawy zdoby?a odwiedzaj?c najstarsze gospodynie we wsi.


Wszystkie ksi??ki z Biblioteki SMWR mo?na naby? w siedzibie SMWR w Domu Ludowym w Rogach w ka?dy czwartek po godzinie 19


Copyright © 2021 www.rogi.org.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.
Projekt i realizacja Maksymilian Kowalski