Aktualno?ci

ZDOBĄDŹ STYPENDIUM NA I ROK STUDIÓW !

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Poprawiony (wtorek, 30 listopada 1999 01:00) Wpisany przez Administrator sobota, 01 sierpnia 2020 00:00

ZDOBĄDŹ STYPENDIUM NA I ROK STUDIÓW !

Już po raz czternasty Fundusz Stypendialny im. Jana i Stanisława Wdowiarzów, administrowany przez Stowarzyszenie Miłośników Wsi Rogi, uczestniczy w programie Stypendiów Pomostowych Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości. Zapraszamy ambitnych i zdolnych maturzystów z terenu Gminy Miejsce Piastowe, którzy rozpoczną w tym roku studia dzienne. W roku akademickim 2020/2021 czekają na Was stypendia na I rok studiów w wysokości 5.000 zł, które będą wypłacane przez 10 miesięcy – po 500 zł. Zachęcamy zainteresowanych do zapoznania się z nasza ofertą. O stypendium może aplikować każdy maturzysta z 2020 r., który ukończył szkołę ponadgimnazjalną w 2020 roku oraz:

- zdał dobrze maturę w bieżącym roku szkolnym (uzyskał odpowiednią ilość punktów
zgodną z wymaganiami programu);

- został przyjęty w roku akademickim 2020/2021 na I rok stacjonarnych studiów I
stopnia, lub I rok stacjonarnych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w
polskich publicznych uczelniach akademickich;

- pochodzi z rodziny, w której dochód na osobę nie przekracza 1820 zł brutto;

- udziela się społecznie.
Terminarz:

- 12 sierpnia 2020 r. – uruchomienie aplikacji on-line dla kandydatów

- 14 września 2020 r. godz. 16.00 –zamknięcie aplikacji on-line dla kandydatów

Szczegóły programu stypendialnego znajdują się na stronie głównego organizatora programu. Prosimy się z nimi zapoznać:

https://www.stypendia-pomostowe.pl/stypendia-pomostowe-na-i-rok-studiow-rusza-nowa-
edycja-2/#post-11965

 

Osoba kontaktowa w sprawie stypendium : Tadeusz Rygalik 512 713 825

 

Motyl nr. 33

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Poprawiony (sobota, 31 marca 2018 19:04) Wpisany przez Administrator sobota, 31 marca 2018 18:41

Zapraszamy do lektury 33 ?wi?tecznego numeru Motyla Rogowskiego.

KLIKNIJ TUTAJ

motyl33

   

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Poprawiony (piątek, 15 maja 2015 12:13) Wpisany przez Administrator wtorek, 21 kwietnia 2015 16:31

W zwi?zku z rozstrzygni?ciem otwartego konkursu ofert w ramach Rz?dowego Programu na rzecz Aktywno?ci Spo?ecznej Osb Starszych, edycji 2015 przedstawiciele Stowarzyszenia Mi?o?nikw Wsi Rogi zostali zaproszeni do udzia?u w uroczystym spotkaniu z Ministrem Pracy i Polityki Spo?ecznej na ktrym nast?pi?o podsumowanie wynikw tegorocznej edycji konkursu oraz szeroko rozumianej polityki senioralnej w Polsce.

   

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Poprawiony (piątek, 15 maja 2015 12:01) Wpisany przez Administrator poniedziałek, 06 października 2014 15:12

Szwajcarsko Polski Program Wsp?pracy

Stowarzyszenie Mi?o?nikw Wsi Rogi od 1maja 2014 r. do 1listopada 2014r. realizuje projekt w ramach Szwajcarsko-Polskiego Program Wsp?pracy w ramach konkursu Alpy Karpatom program na rzecz uwolnienia potencja?u ekonomicznego obszarw wojewdztwa podkarpackiego

OPIS PROJEKTU

Tytu?

Wzbogacenie oferty Zagrody Etnograficznej w miejscowo?ci Rogi poprzez remont ku?ni i przygotowanie pokazw kowalstwa tradycyjnego.

   

Zaproszenie

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Poprawiony (środa, 22 października 2014 18:34) Wpisany przez Administrator środa, 22 października 2014 18:25

Serdecznie zapraszamy!

W ?rod? 23.10.2014 r. o godz. 17,00 w Domu Ludowym w Rogach odb?dzie si? spotkanie podsumowuj?ce projekt pn. Wzbogacenie oferty Zagrody Etnograficznej w miejscowo?ci Rogi poprzez remont ku?ni i przygotowanie pokazw kowalstwa tradycyjnego.

Projekt jest realizowany w ramach:

Szwajcarsko-Polski Program Wsp?pracy
Projekt: Alpy Karpatom - projekt na rzecz uwolnienia potencja?u ekonomicznego grskich obszarw wojewdztwa podkarpackiego.
Dzia?anie III. 3.1.2 Grski Fundusz Organizacji Pozarz?dowych

   

MY TUTEJSI ROGOWICE

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Poprawiony (poniedziałek, 04 sierpnia 2014 17:52) Wpisany przez Administrator poniedziałek, 04 sierpnia 2014 17:47

   

Biesiada Rogowska 2014

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Poprawiony (poniedziałek, 10 lutego 2014 19:35) Wpisany przez Administrator poniedziałek, 10 lutego 2014 19:25

Zimowe biesiadowanie w Rogach

Tegoroczna Biesiada Rogowska by?a wyj?tkow? uroczysto?ci?. Zorganizowana w ramach projektu Miko?aj z przysmakiem jako g?wna impreza zimowego festiwalu realizowanego ze ?rodkw Funduszu Promocji Produktu Regionalnego/Tradycyjnegi/Ekologicznego.

MIKO?AJ Z PRZYSMAKIEM - To projekt realizowany w ramach Szwajcarsko - Polski Program Wsp?pracy Projekt pn. "Alpejsko - Karpacki Most Wsp?pracy"

Podczas zimowego festynu wykorzystano potencja? dziedzictwa kulturowego oraz kulinarnego regionu. Podczas biesiady odbywa?y si? prezentacje oraz degustacje najlepszych lokalnych wyrobw kulinarnych. Potrawy zosta?y roz?o?one na sto?ach biesiadnych, oraz na specjalnych stoiskach i ka?dy mg? zakosztowa? doskona?ego smak, podziwia? walory estetyczne i naturalne zapachy prezentowanych potraw.

Jak zwykle, nie trzeba by?o wyj?tkowo namawia? ludzi do wzi?cia udzia?u w zimowej rozrywce, ktr? ju? po raz 13 organizuje Stowarzyszenie Mi?o?nikw Wsi Rogi przy wsparciu Gminnego O?rodka Kultury w Miejscu Piastowym.

Ju? od godziny 16 w sobot? 18 stycznia w Sali Domu Ludowego mo?na by?o degustowa? przygotowane na t? okoliczno?? tradycyjne jad?o prawdziwe wiejskie przysmaki i rarytasy. Nie zabrak?o te? rozrywki zapewnionej przez grup? kol?dniczych przebiera?cw, ktra z impetem wkroczy?a na imprez? - ?piewaj?c kol?dy i wystawiaj?c tradycyjne przedstawienie.

   

Strona 1 z 5


Copyright © 2021 www.rogi.org.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.
Projekt i realizacja Maksymilian Kowalski